Những vụ tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân không chỉ riêng về quỹ bảo trì mà còn nhiều vấn đề khác như chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, tranh chấp diện tích sử dụng chung, chậm bảo hành, tranh chấp phần diện tích chung - riêng, an toàn phòng cháy, chữa cháy... Trong đó, những sai phạm về quy hoạch và xây dựng là phổ biến nhất.

Trước thực trạng trên, thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ quyết tâm giải quyết dứt điểm các khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040; Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025; Hoàn thành các kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, liên quan đến công tác quản lý tại các dự án chung cư, tháng 11/2021, Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thanh tra diện rộng phí bảo trì chung cư trong năm 2022. Đây là một trong hai chuyên đề thanh tra diện rộng trong năm 2022 được đơn vị này đề xuất, bên cạnh vấn đề về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Tăng cường giải quyết dứt điểm các khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
Tăng cường giải quyết dứt điểm các khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (Ảnh: Internet)

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, phạm vi thanh tra việc quản lý phí bảo trì chung cư dự kiến diễn ra trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt ở những địa phương có nhiều đơn, thư khiếu nại.

Thành phố Hà Nội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Đồng thời ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư để kịp thời giải quyết dứt điểm các tranh chấp liên quan.

Trước đó, Nghị quyết 26-NQ/TU đề ra 2 mục tiêu: Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Thứ hai, kịp thời đề ra và triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp phát sinh trong công tác trên.

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp của cấp ủy, chính quyền và các ngành trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai 149 dự án nhà ở, gồm 92 dự án nhà ở thương mại, cung cấp khoảng 34,69 triệu m2 sàn và 57 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 6,64 triệu m2 sàn nhà ở. Giai đoạn 2022-2025, dự kiến Thành phố sẽ có 76 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, cung cấp 18,82 triệu m2 sàn nhà ở.

Trong 2021, Hà Nội đã hoàn thành 06 dự án nhà ở thương mại, tương đương 351 nghìn m2 sàn; 02 dự án nhà ở xã hội tương đương 88 nghìn m2 sàn; 05 dự án tái định cư tương đương 105 nghìn m2 sàn.

Tính đến hết tháng 11/2021, Thành phố Hà Nội có 845 nhà chung cư thương mại được đưa vào vận hành, thành lập 632 ban quản trị nhà chung cư, bàn giao 560 hồ sơ cho ban quản trị. Tuy nhiên, mới chỉ có 399/560 ban quản trị được nhận bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/giai-quyet-dut-diem-cac-khieu-nai-nha-chung-cu-20201231000004890.html