Bộ cũng sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra đột xuất tất cả các khâu của kỳ thi.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, Bộ sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở GD&ĐT (không trùng lặp với các đoàn của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia); có 5 đoàn của Ban chỉ đạo cấp quốc gia do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn và các thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra tại địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Năm 2021, thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT. Trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH. Mỗi đoàn có ít nhất 2 cơ sở giáo dục ĐH tham gia. Mỗi điểm thi có 1 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi theo nguyên tắc như năm 2020. Năm nay, mỗi sở GD&ĐT thành lập một đoàn kiểm tra. Mỗi đoàn có 3 hoặc 4 người, kiểm tra trực tiếp tại 1 sở GD&ĐT trong suốt thời gian chấm thi.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra đột xuất tất cả các khâu của kỳ thi
Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra đột xuất tất cả các khâu của kỳ thi (Ảnh tư liệu).

Bộ GD&ĐT sẽ kế thừa và sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục đã tham gia tập huấn, đạt yêu cầu và đã đi thanh tra, kiểm tra năm 2020, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh những điểm mới, điểm cần chú ý của năm 2021. Những người được điều động cho công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 phải được kiểm tra và đạt yêu cầu, đảm bảo nắm vững nghiệp vụ công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, huy động các trường khối ngành sức khỏe, các trường công an, quân đội vào vùng thi, điểm thi có dịch, nguy cơ cao, có thí sinh diện F1 hoặc F2.

Năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến tập huấn trực tuyến cho tất cả những người tham gia tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo 3 cấp. Đó là tập huấn cho lãnh đạo các sở GD&ĐT và thành viên cốt cán của Thanh tra sở GD&ĐT. Trên cơ sở đó, các sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho tất cả từng thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra của sở (sở được đề nghị mời thành phần Thanh tra tỉnh). Tiếp đến, tập huấn cho cán bộ cốt cán là thanh tra nội bộ và lãnh đạo cơ sở giáo dục ĐH về nội dung kiểm tra công tác coi thi. Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, giảng viên được cử tham gia kiểm tra công tác coi thi.

Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/se-thanh-lap-cac-doan-thanh-tra-kiem-tra-dot-xuat-o-tat-ca-khau-cua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2021-242484.html