Cụ thể, tại họp báo sáng ngày 29/6, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay, số doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ hiện đang chiếm tới 35% doanh nghiệp thành lập mới của quý vừa qua, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiếp đến là nhóm doanh nghiệp xây dựng với 8.200 doanh nghiệp, chiếm 13,4% số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm doanh nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao thứ 3 với 8.100 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 13,3% và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

 Doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm 2017 phân theo các nhóm ngành.

Theo báo báo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, cả nước có trên 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 110,6 nghìn tỷ đồng, lần lượt giảm 1,9% và 7,3% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng là gần 2.000 đơn vị, đồng thời cũng có hơn 6.400 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và gần 760 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

  Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là trên 76.600 doanh nghiệp.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 61.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt trên 596 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng qua là trên 37.900 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hơn 14.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và trên 23.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục gia tăng ở các ngành kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng và bảo hiểm, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giáo dục và đào tạo, sản xuất phân phối điện, nước, gas,... Ngành duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới giảm là Vận tải kho bãi với mức giảm là 5,5%.

Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới dẫn đến số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng kinh tế cũng đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể:

  • Vùng Đông Nam Bộ có 25,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,9%
  • Đồng bằng sông Hồng 18,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,4%
  • Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 8,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,2%
  • Đồng bằng sông Cửu Long 4,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,2%
  • Trung du và miền núi phía Bắc 2,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,1%
  • Tây Nguyên 1,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,1%.

Theo Vân Hà/Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/doanh-nghiep-ban-le-no-ro-trong-6-thang-dau-nam-11174.html