Theo đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Thắng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người dân trong khu vực gồm chung cư thấp tầng, nhà ở liên kế thấp tầng, công trình công cộng dịch vụ với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Quy mô sử dụng đất là 16,689ha với 1.054 căn hộ nhà ở xã hội và 136 căn hộ nhà ở thương mại.

Ảnh minh họa.

Các công trình hạ tầng xã hội như công trình y tế, trường tiểu học, mầm non, công trình dịch vụ công cộng theo quy hoạch xây dựng 1/500 được duyệt, quy mô dân số khoảng 3.700 - 4.200 người.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 547,791 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Theo phuongnam.reatimes.vn