Theo kế hoạch, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện trong cả năm 2021, trong đó hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” được tổ chức trong tháng 3-2021 với chủ đề: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”. Đối tượng tham gia gồm các cơ quan quản lý, người tiêu dùng, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố…

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3”; hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng; các chương trình tuyên truyền, tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Thông qua các hoạt động trên nhằm định hướng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng theo quy định; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh; ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-nhieu-hoat-dong-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-224966.html