Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, hệ thống câu hỏi ôn tập... Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến bao gồm 8 môn học dành cho học sinh khối lớp 11 và 12.

Theo kế hoạch, trong thời gian đầu triển khai, Sở sẽ thí điểm ở 20 trường trung học phổ thông, sau đó sẽ có đánh giá, hoàn thiện để triển khai đại trà ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Giao diện màn hình hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study

Trước đó, từ ngày 21-2, thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh, từng bước tiến tới mô hình trường học điện tử trong kỷ nguyên số hóa trong giáo dục, nhằm hỗ trợ học sinh Hà Nội ôn tập hiệu quả các môn học khối 8, 9 năm học 2019-2020; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) xây dựng hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study đặt tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

Sau khi thử nghiệm với 15 đơn vị trường THCS, Sở sẽ tiếp tục mở rộng triển khai thử nghiệm đến tất cả các trường THCS trên toàn thành phố, cho phép học sinh khối 8, 9 trên địa bàn thành phố có thể tham gia trải nghiệm hệ thống ôn luyện trực tuyến.

Theo Pháp luật xã hội