Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, hiện nay Chính phủ đặt biệt quan tâm, chỉ đạo Bộ Y tế đẩy nhanh việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID -19. Bộ Y tế đã chỉ đạo các nhà nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sản xuất vắc xin.

Hiện nay, tại Việt Nam có 4 nhà sản xuất vắc xin COVID -19, đó là Viện Vắc xinh và sinh phẩm Y tế (IVAC) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vắc xinh và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC), Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học dược Nanogen.

Tiến độ sản xuất Vắc xin trong nước của Việt Nam đang rất khẩn trường và có nhiều tín hiệu khả quan (ảnh: internet).

Hiện, 4 đơn vị này đang nỗ lực, tập trung các nguồn lực nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID -19, dự kiến trong năm 2021 sẽ có ít nhất một nhà sản xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II, III, tại Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã có 2 đơn vị được đánh giá đảm bảo tính khả thi, đúng tiến độ sản xuất gồm Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế IVAC và Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen.

Trong đó, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế IVAC tiếp cận theo công nghệ liên quan đến phôi trừng gà và hiện chủng đã được gửi sang Mỹ, dự kiến cuối tháng 10 sẽ có kết quả kiểm định.

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh nhanh quá trình thẩm định, cấp phép đăng ký sử dụng vắc xin COVID -19 để năm 2021 có thể có vắc xin.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/vac-xin-covid-19-do-viet-nam-san-xuat-dang-duoc-gui-di-my-kiem-dinh-post101895.html