Theo đó, kết quả đăng ký thử nghiệm từ ngày 26/5 đến 28/5 sẽ được hủy bỏ, cha mẹ học sinh đăng ký chính thức tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến 9/7/2018.

Các bước thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 ở Hà Nội như sau:

Các bước thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 ở Hà Nội

Các bước thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 ở Hà Nội

Các bước thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 ở Hà Nội

Để thuận lợi cho việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 ở Hà Nội, Sở cũng lưu ý cha mẹ học sinh như sau: Những dụng cụ tối thiểu phụ huynh cần có khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến cần có là: Thiết bị điện tử có kết nối internet: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Hòm thư điện tử (email) liên hệ: Cha mẹ học sinh có hòm thư điện tử cá nhân hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh: Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 cha mẹ học sinh nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh do trường Mầm non, Tiểu học năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho phụ huynh của học sinh cuối cấp.

Mỗi mã số cha mẹ học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần, trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, cha mẹ học sinh không cần nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh.

Khi cần cấp lại mã số và mật khẩu, cha mẹ học sinh liên hệ với trường Mầm non, trường Tiểu học mà học sinh theo học năm 2017-2018 để được hỗ trợ.

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến cha mẹ học sinh cần lưu ý:

Phần thông tin cha, mẹ, người giám hộ: cha mẹ học sinh nhất thiết phải khai đủ (Họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân) một trong ba phần: Thông tin cha, thông tin mẹ hoặc người giám hộ.

Trường hợp sai thông tin học sinh: Khi cha mẹ học sinh mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và điều chỉnh thông tin hồ sơ tuyển sinh.

Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ học sinh phải nộp kèm theo giấy nhập học năm 2018-2019 được tin từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến, nếu cha mẹ học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công cha mẹ học sinh có thể đề nghị trường tuyển sinh hỗ trợ in giấy nhập học năm học 2018-2018 khi nộp hồ sơ.

Theo congly.vn