Sáng 27/6, các thí sinh dự thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội và cũng là ngày thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 

Các môn thi bao gồm Địa Lý, Lịch sử và Giáo dục Công dân. Thời gian làm bài trong 50 phút cho mỗi môn thi, bắt đầu từ 7h30 phút và kết thúc vào lúc 9h35 phút.

Ngày 25 - 26/6, các em học sinh đã trải qua các môn thi bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ và các môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Nhìn chung đề thi được các thí sinh nhận định "không dễ xơi" và khó hơn năm ngoái. Vì thế, dự đoán năm nay sẽ ít điểm 10 hơn các năm trước.

Mời các bạn xem cách giải đề thi các môn của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại đây.

Đề thi và đáp án môn Địa lý

Mã đề 301:

 Đáp án mã đề 301

41 C

 42 C

43 B

44 D

45 A 

46 A

47 B

48 D

49 A

50 B

51 A

52 D

53 B

54 D

55 C

56 C

57 A

58 A

59 B

60 D

61 D

62 B

63 C

64 B

65 A

66 D

67 B

68 B

69 A

70 C

 Đáp án mã đề 302

41: D 

 42: B

 43: B

 44: D

 45: D

 46: D

 47: C

 48: A

 49: D

 50: B

 51: C

 52: C

 53: C

 54: A

 55: C

56: C

 57: A

 58: D

 59: A

 60: B

 61: C

 62: C

 63: C

 64: D

 65: C

 66: D

 67: D

 68: C

 69: C

 70: C

 71: A

 72:C

 73:A

 74:D

 75:D

 76: C

 77: A

 78:C

 79:C

 80:C

Đáp án mã đề 303

 

Đáp án mã đề 308
41.A 42.D 43.D 44.B 45.C 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.B 53.A 54.C 55.A 56.B 57.D 58.A 59.A 60.C
61.C 62.A 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.D 76.C 77.A 78.C 79.D 80.C

Đáp án mã đề 315

 

Đáp án mã đề 316

41.B 42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.A 58.C 59.B 60.B
61.C 62.B 63.B 64.A 65.D 66.D 67.B 68.C 69.A 70.C
71.C 72.C 73.D 74.D 75.C 76.C 77.A 78.A 79.D 80.A

Đáp án mã đề 318

41.D 42.C 43.D 44.C 45.B 46.D 47.A 48.A 49.D 50.C
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.D 57.C 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.C 64.B 65.A 66.B 67.B 68.C 69.B 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.A 76.B 77.C 78.A 79.C 80.C

Đáp án mã đề 320

 

F5 để cập nhật đề thi và đáp án nhanh nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn