Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng buôn bán, sử dụng bóng cười (khí N2O). Một số thanh niên và học sinh đang có xu hướng sử dụng bóng cười làm thú vui.

Trong khi đó, ngành Y tế không cấp phép cho việc sản xuất, nhập khẩu, lưu hành loại bóng cười. Khí N2O có tác dụng gây cười, tác hại lớn đến sức khỏe. Việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí N2O phải chấp hành các quy định của luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Các bạn trẻ chạy theo xu hướng check-in với bóng cười, shisha. Ảnh: Ngân Giang.

Các bạn trẻ chạy theo xu hướng check-in với bóng cười, shisha. Ảnh: Ngân Giang.

Trước thực tế đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành công văn về tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán bóng cười.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân tác hại của việc sử dụng bóng cười, sử dụng khí N2O trong các cơ sở y tế theo đúng quy định. 

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh tác hại của việc sử dụng bóng cười, nghiêm cấm sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin của TP tăng cường truyên truyền về tác hại của việc sử dụng bóng cười, phản ánh các trường hợp kinh doanh, buôn bán bóng cười cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm. 

Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phối hợp đơn vị liên quan tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh bóng cười. 

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí N2O bơm vào bóng bay trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng bóng cười, nhất là trong giới trẻ và học sinh. 

Theo Hàn Vi/ Đô thị mới