Hàng nghìn giáo viên các trường tư thục bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được hỗ trợ. Ảnh minh họa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Hà Nội cho biết, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại các trường tư thục.

Cụ thể, Nghị quyết 154 /NQ-CP bổ sung đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Thông tin về việc triển khai chính sách trên địa bàn TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lao động là giáo viên trong các trường tư thục, trường công lập tự chủ chi thường xuyên.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn thành phố hiện có hơn 11.000 giáo viên thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Phòng LĐ-TB-XH và phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã sẽ phối hợp thực hiện chi trả khoản hỗ trợ cho giáo viên.

Trong đó, phòng LĐ-TB-XH là cơ quan trực tiếp nhận hồ sơ để chi trả cho người lao động, còn phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thông tin về số lượng và đối tượng.

Theo Công luận